Hos oss får du en engagerad ekonomisk samarbetspartner som vägleder och stöder dig hela vägen - på telefon,

via e-post eller digitalt möte.

STARTA FÖRETAG

Vi hjälper dig med att reda ut begreppen och komma fram

till ett beslut om vilken företagsform som passar dig bäst:

Aktiebolag, Enskild Firma eller kanske Handelsbolag.

BOKFÖRING

Tillsammans kommer vi fram till vilken typ av bokföring som passar dig bäst och vad du kan behöva hjälp med. Vi arbetar främst digitalt och om detta är nytt för dig, så hjälper vi självkart till så att du kommer igång med en enklare och smidigare bokföring.

LÖNEADMINISTRATION

Lönehantering kan vara både tidskrävande och kostsamt.  Kanske ligger löneansvaret på en viss person med avgörande kompetens och där plötslig frånvaro eller vakans kan ställa till stora problem.


Vi förenklar lönehanteringen för ditt företag och erbjuder hjälp med delar eller hela löneprocessen - allt efter behov.

BOKSLUT

Oavsett vilken företagsform du väljer, avslutas bokföringsåret med bokslut och deklaration. Vi hjälper dig med detta och avslutar med ett bokslutsmöte där vi går igenom dina siffror så att du tryggt kan fatta beslut om ev. investeringar eller andra åtgärder inför kommande år.

DEKLARATIONER

Deklarationer behöver inte bara tas fram i samband med årsavslut, utan löpande ska du oftast deklarera moms, löner och ibland import eller export av varor (s. k. periodisk sammanställning).


Vi upprättar deklarationer för alla bolagsformer.

ÅRSREDOVISNING

Aktiebolag måste upprätta en årsredovisning vid bokförings-årets slut. Denna är en offentllig handling som skickas till Bolagsverket och där man redovisar bolagets resultat i komprimerad form. 


Vi upprättar Årsredovisning tillsammans med årsstämmoprotokoll och fastställelseintyg samt skickar in handlingarna till Bolagsverket.

ÖVRIGA TJÄNSTER

Vi hjälper även till med ansökan av olika bidrag, återbetalning och energi- och dieselskatt.